TRÉNING V TERAPII ZAMERANEJ NA EMÓCIE

2024-2025

Pozývame Vás na 4-dňový intenzívny tréning v Terapii zameranej na emócie s lektorom Ladislavom Timuľákom.

Tréning je určený predovšetkým pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich profesiách. Účastníci sa zoznámia s teoretickými východiskami metódy EFT (Emotion Focused Therapy) a osvoja si prakticky psychoterapeutické metódy a techniky potrebné pre prácu s individuálnymi klientmi.

Tréning prebehne v slovenskom a českom jazyku.

Termín Level 1: 7.-10.9.2023

Termín Level 2: 16-19.1.2025

Termín Level 3: jún 2025

V rámci tohto modulu sa zoznámite s teóriou EFT terapie tak, ako ju popísal zakladateľ Les Greenberg a ďalší. Budete mať príležitosť vyskúšať si prakticky nástroje EFT, so zameraním na prácu s jednotlivcami. Fokus tohto modulu je na budovanie zručností, ktoré sú potrebné na priamu prácu s emóciami v psychoterapii: uvedomenie, vyjadrenie, regulácia, reflexia, transformácia a korektívna emočná skúsenosť. Formáty výučby zahŕňajú teoretickú prípravu, video prezentácie, priamu prácu so spoluúčastníkmi naživo, diskusiu a supervidovaný nácvik práce v malých skupinách s jednotlivcami.

Level 2 je plánovaný na termín 25.-28.4.2024. V prípade záujmu je potrebné sa naň prihlásiť samostatne.

Podmienky prijatia účastníkov tréningu:

– Ukončený dlhodobý (min. 5-ročný) psychoterapeutický výcvik (alebo v poslednom roku pred jeho ukončením).

– Aktívna psychoterapeutická alebo poradenská prax s klientmi.

– Ukončené VŠ vzdelanie v psychológii, lekárstve a v príbuzných odboroch (napr. sociálna práca, pedagogika).

Lektor:

Doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD. je poradenský psychológ a profesor v poradenskej psychológii na Trinity College v Dubline, kde vedie doktorandský program pre poradenských psychológov a je zapojený do psychoterapeutických tréningov v Írsku, aj vo svete (Nórsko, Singapur, Čína, Veľká Británia, Dánsko, Švédsko, Španielsko, Portugalsko atď.). L. Timuľák sa venuje akademickej činnosti, aj vlastnej psychoterapeutickej praxi. Jeho  primárnym fokusom je výskum v oblasti psychoterapie, a to najmä rozvoj metódy EFT. V súčasnosti empiricky skúma efekt tejto metódy na liečbu depresie a úzkosti. Napísal alebo spolunapísal desať kníh, viac než 100 článkov a kapitoly v slovenskom aj anglickom jazyku. Jeho poslednými publikáciami na túto tému sú “Transforming Generalized Anxiety: An Emotion-Focused Approach” (Routledge, 2017), “Transforming Emotional Pain in Psychotherapy: An Emotion-Focused Approach” (Routledge, 2015) a Transdiagnostic Emotion-Focused Therapy (APA, 2021).

Kofacilitátor:

Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D. et Ph.D.

Viac informácií o metóde EFT:

Terapia zameraná na emócie je výskumom podložená humanistická terapeutická metóda. Nazerá na emócie ako na kľúčový zdroj ľudského fungovania a terapeutickej zmeny. EFT vo svojej praxi kombinuje sprevádzanie aj nasledovanie klientovho zážitkového procesu, zdôrazňujúc dôležitosť terapeutického vzťahu, aj intervenčných zručností. EFT je metóda, vďaka ktorej môžu terapeuti sprevádzať klientov a klientky k väčšej životnej spokojnosti a psychickej odolnosti. Klienti, ktorí využívajú prístup EFT, sú vedení k tomu, aby spracovávali svoje vlastné emočné zranenia a prepracovávali svoje emočné návyky a vzorce, a to s pomocou súcitu a asertivity. EFT je účinná predovšetkým pri terapii depresie, úzkosti a traumu. Je vhodná taktiež pre tých, ktorých témy zahŕňajú spracovanie hnevu, či strachu alebo stratu dôvery. Terapeuti a terapeutky sú vedení k akceptujúcemu, súcitnému a reflektívnemu prístupu pri kladení otázok a počúvaní.

Efekt terapeutických sedení v EFT prístupe na klientov:

– učia sa byť si viac vedomí svojich emócií a spájať sa s vlastnou zraniteľnosťou vo vzťahoch,

– učia sa privítať, prijať a regulovať emócie,

– objavujú možnosti, ako vyjadriť tieto emócie spôsobom, ktorý napomáha prepojeniu v

   kontakte s blízkymi,

– osvojujú si schopnosť pomenovať a popísať svoje emócie čo najkonkrétnejšie,

– menia emócie, ktoré nie sú nápomocné,

– rozvíjajú adaptívne a funkčné možnosti spracovávania životných výziev a záťažových

situácií.

Registrácia: https://form.jotform.com/230176139676058

Otázky ohľadom výcviku zasielajte na: eft.institut.cz@gmail.com

Cena:

pri zaplatení do 30. 4. 2023 je cena modulu 490 eur.

pri zaplatení po 30. 4. 2023 je cena modulu 570 eur.

Pokiaľ ste rodič samoživiteľ alebo na materskej dovolenke, ponúkame možnosť zľavy (kontaktujte nás na vyššie uvedenom maili).

Miesto konania: Olomouc

Výskumy

Depresia:

Greenberg, L. S. & Watson, J. C. (1998). Experiential therapy of depression: Differential effects

of client-centered relationship conditions and process-experiential interventions.

Psychotherapy Research, 8, 210-224, DOI: 10.1080/10503309812331332317

Goldman, R. N., Greenberg, L. S., & Angus, L. (2006). The effects of adding emotion-focused

interventions to the client-centered relationship conditions in the treatment of depression.

Psychotherapy Research, 16, 537-549. https://doi.org/10.1080/10503300600589456

Ellison, J. A., Greenberg, L. S., Goldman, R. N., & Angus, L. (2009). Maintenance of gains

following experiential therapies for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology,

77, 103-112.

Watson, J. C., Gordon, L. B., Stermac, L., Kalogerakos, F., & Steckley, P. (2003). Comparing the

effectiveness of process-experiential with cognitive-behavioral psychotherapy in the

treatment of depression. Journal of consulting and clinical psychology, 71, 773-781.

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-006X.71.4.773

Wittenborn, A. K., Liu, T., Ridenour, T. A., Lachmar, E. M., Rouleau, E. and Seedall, R. B. ( 2018).

Randomized controlled trial of emotionally focused couple therapy compared to treatment as

usual for depression: Outcomes and mechanisms of change. Journal of Marital and Family

Therapy, 00, 1– 15. https://doi.org/10.1111/jmft.12350

Denton, W. H., Wittenborn, A. K., & Golden, R. N. (2012) Augmenting antidepressant

medication treatment of depressed women with emotionally focused therapy for couples: A

randomized pilot study. Journal of Marital and Family Therapy, 38, Supplement s1, 23-38.

Dessaulles, A., Johnson, S. M., & Denton, W. H. (2003) Emotion-Focused Therapy for Couples in

the Treatment of Depression: A Pilot Study, The American Journal of Family Therapy, 31:5,

345-353, DOI: 10.1080/01926180390232266

Úzkostné poruchy:

Shahar, B., Bar-Kalifa, E., & Alon, E. (2017). Emotion-focused therapy for social anxiety disorder:

Results from a multiple-baseline study. Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 85(3),

238–249. https://doi.org/10.1037/ccp0000166

Timulak, L., McElvaney, J., Keogh, D. Martin, E., Clare, P., Chepukova, E., & Greenberg, L. S.

(2017). Emotion-focused therapy for generalized anxiety disorder: An exploratory study.

Psychotherapy, 54, 361-366. doi: 10.1037/pst0000128. http://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpst0000128

Timulak, L., Keogh, D., Chigwedere, C., Wilson, C., Ward, F., Hevey, D., Griffin, P., Jacobs,

L., Hughes, S., Vaughan, C., Beckham, K., & Mahon, S. (2022). A comparison of emotion-

focused therapy and cognitive-behavioral therapy in the treatment of generalized anxiety

disorder: Results of a feasibility randomized controlled trial. Psychotherapy, 59(1),

84–95.  https://doi.org/10.1037/pst0000427

PTSD a komplexná trauma:

Paivio, S. C., & Nieuwenhuis, J. A. (2001). Efficacy of emotion focused therapy for adult

survivors of child abuse: A preliminary study. Journal of Traumatic Stress, 14(1), 115-133.

Paivio, S. C., Jarry, J. L., Chagigiorgis, H., Hall, I., & Ralston, M. (2010). Efficacy of two

versions of emotion-focused therapy for resolving child abuse trauma. Psychotherapy

research, 20(3), 353-366.

Weissman, N., Batten, S. V., Rheem, K. D., Wiebe, S. A., Pasillas, R. M., Potts, W.,

Barone, M., Brown, C. H., & Dixon, L. B. (2018). The Effectiveness of Emotionally

Focused Couples Therapy With Veterans With PTSD: A Pilot Study. Journal of Couple &

Relationship Therapy, 17:1, 25-41, DOI: 10.1080/15332691.2017.1285261

Problematický hnev:

Pascual-Leone, A., Bierman, R., Arnold, B., & Stasiak, E. (2011). Emotion-focused

therapy for incarcerated offenders of intimate partner violence: A 3-year outcome using a

new whole-sample matching method. Psychotherapy Research, 21, 331–347.

Poruchy príjmu potravy:

Johnson, S. M., Maddeaux, C., & Blouin, J. (1998). Emotionally focused family therapy for

bulimia: Changing attachment patterns. Psychotherapy: Theory, Research, Practice,

Training, 35(2), 238.