10 vecí, ktoré chcú deti od svojich rodičov

1. Dôveruj mi – nechaj ma robiť vlastné rozhodnutia o veciach, ktoré nie sú nebezpečné alebo zdravie ohrozujúce. Potrebujem sa naučiť aj robiť chyby a napraviť ich. Predsa len, aj chodiť som sa musel/a učiť tak, že som veľakrát padol/a.

2. Akceptuj, aký/á som – možno by si chcel, aby som bol/a viac ako súrodenec alebo dieťa z ihriska. Potrebujem cítiť, že ma berieš a máš rád/a s mojimi všetkými silnými i slabými stránkami. Len tak sa môžem zdravo rozvíjať. Nie som perfektný/á, ale to ani tie ostatné deti. Som tvoj/a!

3. Miluj ma – potrebujem veľa objatí, pusiniek a slovných prejavov lásky. Nerozmaznávaš ma tým, len mi ukazuješ, ako som pre teba dôležitý/á.

4. Venuj mi svoju plnú pozornosť – odlož všetko a len sa so mnou rozprávaj a hraj. To je to, čo v skutočnosti najviac potrebujem.

5. Dovoľ mi robiť veci, ktoré ma lákajú – potrebujem spoznať, aké je to hrať sa v blate, skočiť do mláky, či ochutnať hlinu. Vďaka tomu lepšie poznávam svet okolo seba a rozvíjam svoju fantáziu a tvorivosť.

6. Buď pri mne, keď plačem alebo sa hnevám a ukáž mi pochopenie – nekritizuj ma za to, nehnevaj sa na mňa, ani mi to nezakazuj. Ešte neviem dobre pracovať so svojimi emóciami a chvíľu to ešte potrvá. Ak ma za ne budeš veľa kritizovať alebo ich zakazovať, prestanem ich ukazovať navonok a budem ich v sebe dusiť, obracať proti sebe alebo iným.

7. Odpovedaj mi, ak sa ťa niečo pýtam – nemusíš mi povedať všetko a podrobne, ale vďaka tebe lepšie rozumiem svetu okolo seba. Na nič nie som príliš malý/á, ak mi to povieš primerane môjmu veku.

8. Ak urobíš chybu, buď pre mňa príkladom, ako to napraviť – ak sa neovládneš, ospravedlň sa mi a povedz mi, ako si to mohol/a urobiť lepšie.

9. Nechaj ma skúšať veci sám/a – možno mi to nepôjde tak dobre, ako tebe alebo to nebude také rýchle, ale ja sa to postupne naučím. Povzbudí ma skúšať nové veci, zlepšovať sa v nich, či asistovať ti. Ak mi chceš pomôcť, spýtaj sa ma alebo ma len naveď na správnu cestu, ak vidíš, že som stratený/á.

10. Uč ma, že veci, ktoré robím majú svoj dôsledok – napríklad ak niečo rozlejem, nechaj ma (s tvojom pomocou) po sebe upratať. Nemusíš ma za to kritizovať, tebe sa tiež niekedy niečo rozleje. Potrebujem sa naučiť zodpovednosti za svoje konanie.


Tento a daľšie články nájdete aj na stránkach nášho projektu
VNÍMAVO – Praktické rodičovstvo pre milujúcich rodičov
Na Facebooku
Na Instagrame