AKO PRACUJEM

Vo svojej práci čerpám hlavne z týchto prístupov:

POP

Pop je skratka pre procesorientovanú psychológiu alebo process work. Vychádza z presvedčenia, že všetko, čo sa nám deje je zároveň kľúčom k tomu, ako danú situáciu zvládnuť. Aj nepríjemné a nežiaduce zážitky môžu byť pre nás zmysluplné a viesť nás k osobnostnému rastu, ak sme voči nim zvedaví a otvorení. Procesová práca tak skúma nie len to, čo sú naše ciele a túžby, ale aj prekážky, ktoré sa nám na ich ceste objavujú a ich subjektívny význam. Nehladá v ľudoch patológiu, snaží sa skôr podporiť každého na jeho životnej ceste k väčšej “celistvosti”.  Využíva sa často s ľuďmi v životných krízach, v konfliktoch, so zdravotnými ťažkosťami a symptómami, pri zmenených stavoch vedomia. Okrem poradenstva je možné ju využívať aj v psychoterapii, koučingu, osobnostnom rozvoji, pri práci s pármi, deťmi, rodinami, tímami a väčšími skupinami.

Viac si môžete prečítať na https://www.processwork.sk/co-je-pop/


EFT

EFT, čiže Na emócie zameraná psychoterapia je výskumne podložený prístup, ktorý má veľmi dobré výsledky pri práci s depresiami, úzkosťami, pri poruchách príjmu potravy, problematickom hneve a traume .  Už svojím názvom prezrádza, že hlavný dôraz kladie na emócie, ktoré nás informujú o našich potrebách. Táto metóda sa nesnaží nájsť primárne riešenie, jej cieľom je pomenovať a vyjadriť naše zranené časti, ktoré neustále nevedome ovplyvňujú naše správanie, myslenie i cítenie. Kontaktovanie sa so zranenými časťami prináša transformujúce momenty, ktoré podporujú našu asertivitu a súcit voči sebe. Tento zážitok môže priniesť veľkú emočnú úľavu, zmenu v myslení, či v našom konaní. EFT sa využíva pri práca s jednotlivcami, pármi i rodinami. 

Viac si môžete prečítať na 

https://iceeft.com/what-is-eft/

https://www.efti.cz/index.php/terapie-zamereni-na-emoce/

https://www.facebook.com/Terapia-zameran%C3%A1-na-em%C3%B3cie-EFT-111751640624217


 

EMDR

EMDR je skratka pre Desenzitizáciu a spracovanie pomocou očných pohybov. Táto metóda slúži na zoslabenie spomienok na bolestivý alebo traumatický zážitok z minulosti. Využíva množstvo prvkov z iných psychoterapeutických prístupov a kombinuje ich s bilaterálnou stimuláciou. EMDR pracuje aj s množstvom relaxačných a imaginatívnych techník, ktoré majú za cieľ posilniť klienta. 

viac si môžete prečítať na http://www.emdr.sk/.


Koučing

Koučing je špecifický prístup práce s človekom, zameraný primárne na budúcnosť a budúce ciele (aj keď často potrebujeme najskôr chvíľu pátrať v klientovej minulosti). Kouč provokuje v klientovi zamýšľanie sa a tvorivosť, ktoré pomáhajú maximalizovať jeho potenciál, zmenu, či cieľ. Podporuje ho, aby sa stal tým, kým v skutočnosti chce byť. Ak to nie je nevyhnutné, vyhýba sa zameraniu na problém. Namiesto toho pozerá na hľadanie riešení, ktoré už klient niekde v sebe má, len ho potrebuje nájsť. Vďaka dobre kladeným otázkam pomáha získavať nové pohľady, možnosti, zvyšuje uvedomenie o klientových postojoch, motivácii, zdrojoch, či potenciáloch a tak pomáha hľadať tú správnu cestu pre klienta. 

viac si môžete prečítať na https://sako.sk/o-koucingu/.