SLUŽBY

Poradenstvo

Každý z nás sa môže dostať do situácie, kedy si buď nevie s niečím rady alebo by chcel zmeniť svoje správanie, či prežívanie. Stretnutie s vyškoleným odborníkom, ktorý vás dokáže  pochopiť, nekriticky prijať, ukázať vám dôležité súvislosti a nasmerovať vás správnym smerom, prináša množstvo možností a výhod.

Viac o poradenstve…


Koučing

Kouč je osoba, ktorá nedáva rady, nehodnotí, ani nekritizuje. Namiesto toho dôveruje, že vy sami s jeho pomocou viete objaviť, čo je pre vás najlepšie. Prostredníctvom koučingu môžete budovať aj nové schopnosti, postoje, či motiváciu.

Viac o koučingu…


Kariérny koučing

Kariérny koučing je špecifický druh koučingu zameraný na pracovnú oblasť.  Pomáha objavovať váš potenciál, vaše silné stránky a následne tieto kvality čo najlepšie využiť vo vašej kariére.

Viac o kariérnom koučingu…


Workshopy a tréningy

Aktuálna ponuka kurzov, workshopov a prednášok pre širokú verejnosť z oblasti psychológie, koučingu, psychoterapie a ich aplikovania do bežného života.

Viac o workshopoch a tréningoch…


Odborné vzdelávanie

Ponúkam odborné vzdelávanie v oblasti psychológie a psychoterapie pre psychológov, psychoterapeutov a odborníkov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách.

Viac o odbornom vzdelávaní…