PORADENSTVO, KOUČING, KARIÉRNY KOUČING

Ak si nie ste istí, či je pre vás vhodnejší koučing alebo poradenstvo, je to úplne v poriadku. Niekedy sa tieto oblasti výrazne prelínajú (a navzájom dopĺňajú) a nemusí to byť hneď jasné. Na prvom zoznamovacom stretnutí sa spolu pozrieme na vaše očakávania a možnosti, ako sa dostať k vášmu cieľu.

Stretnutie je možné absolvovať aktuálne len online prostredníctvom aplikácií Zoom, Skype, Viber, Whatsapp, Hangout, Teams, Facebook.

Pracujem v slovenskom a v anglickom jazyku. Stretnutie si môžete dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0903449934 (ideálne sms správa) alebo e-mailom na dagmara.jurikovicova@asku.sk

Po rezervácii stretnutia Vám príde email s potvrdením a s návrhom termínu. Ak potrebujete stretnutie zrušiť, môžete tak bezplatne urobiť najneskôr 24 hodín vopred. 
Sumu prosím uhraďte najneskôr v deň stretnutia na číslo účtu SK7183300000002901797271. Faktúru Vám následne zašlem po stretnutí.


Poradenstvo

Každý z nás sa môže dostať do situácie, kedy si buď nevie s niečím rady, chcel by tomu porozumieť alebo zmeniť svoje správanie, prežívanie, či emócie. Vaša téma na stretnutie môže byť v podstate akákoľvek. Nemusíte mať žiaden “problém”, stačí, že sa chcete lepšie spoznať alebo niečo na sebe “zmeniť”. Stretnutie s vyškoleným odborníkom nie je ako stretnutie s kamarátom, ktorému sa chcete vyrozprávať. Prináša množstvo iných výhod: rozhovor s odborníkom, ktorý má roky skúseností a tréningov, vďaka čomu vás dokáže  pochopiť, nekriticky prijať, ukázať vám dôležité súvislosti, ktoré vám môžu unikať a nasmerovať vás smerom, ktorým potrebujete ísť. Pri práci s klientami využívam prvky psychoterapeutických a psychologických vedomostí a zručností, ktoré som za svoju prax nadobudla. Stretnutie so mnou môže mať rôzne formy a to v závislosti od vašej témy, ale aj od toho, aký typ práce vám bude bližší. Poradenstvo nie je o dávaní rád. Je to oveľa kreatívnejší proces, ktorý môže okrem bežného rozhovoru obsahovať napríklad imaginatívne techniky,  hranie rolí, prácu s telom, dávanie odporúčaní či vnímanie vlastného tela a neverbálnych prejavov. Práve vy ste najlepším odborníkom na seba a ja som tu na to, aby som vás na vašej ceste sprevádzala a pomohla vám nájsť odvahu urobiť potrebné zmeny. 

Ponúkam stretnutie:
Individuálne pre dospelého
Individuálne pre dieťa
Párové (práca na vzťahu 2 ľudí)

S čím viem pomôcť
Máte náročné životné obdobie? Chceli by ste sa viac v sebe samom zorientovať, či sa lepšie spoznať? Túžite zlepšiť vaše vzťahy?
Najčastejšie témy, s ktorými sa stretávam. Ak sa v zozname nenájdete, je to úplne v poriadku. Každý jeden klient je jedinečný a prináša svoj jedinečný príbeh.

 • zažívam veľa úzkosti, pochytí ma “panika”
 • stratila som niekoho 
 • potrebujem sa pozrieť na výchovu svojich detí
 • mám ťažkosti s určitým správaním svojho dieťaťa
 • v rodine zažívame ťažké obdobie a na moje dieťa to negatívne vplýva
 • trápi ma vzťah s členom rodiny, kamarátom,…
 • nefunguje nám to vo vzťahu
 • mám problém s mojím šéfom, či inými autoritami
 • chcem sa zbaviť nejakého “zlozvyku”, či “závislosti”
 • neverím si
 • zažívam strachy
 • pociťujem veľa stresu, neviem spať, neustále myslím na prácu
 • mám zážitok niečoho veľmi zraňujúceho alebo traumatického
 • chcem sa ďalej osobnostne alebo profesne rozvíjať
 • cítim sa osamelo
 • hľadám zmysel v živote
 • potrebujem na sebe niečo zmeniť
 • mám zdravotné ťažkosti a potrebujem psychickú podporu alebo nie je zjavná príčina mojich ťažkostí

Cena  
40eur/50min

Neposkytujem psychoterapiu a nepracujem cez poisťovne.


“Life” koučing

Kouč je osoba, ktorá nedáva rady, nehodnotí, ani nekritizuje. Namiesto toho dôveruje, že vy sami s jeho pomocou viete objaviť, čo je pre vás najlepšie. Sprevádza vás vašou témou, pričom nepotrebuje odborne poznať oblasť, v ktorej pracujete. Prostredníctvom koučingu môžete budovať aj nové schopnosti, postoje, či motiváciu, vďaka ktorým začnete robiť prvé kroky k žiaducej zmene. Na spoločnom stretnutí budete odo mňa počuť  množstvo otázok, reflexií a postrehov, ktoré vám  pomôžu lepšie sa spoznať a porozumieť, aké kroky potrebujete podniknúť na ceste k vášmu cieľu. Budem sa snažiť pomôcť vám vidieť veci z rôznych pohľadov,  pozrieť sa na veci inak ako “cez problém”.  V práci s klientom však nevyužívam vždy len koučing, ale čerpám z rôznych iných psychoterapeutických výcvikov, ak mám pocit, že nám to môže pomôcť posunúť sa ďalej, či lepšie porozumieť niektorým aspektom prinášanej témy. Mojím zámerom je podporiť vás v hľadaní vašich zdrojov, ktoré sú dôležité pri hľadaní riešenia, ktoré je práve v danej chvíli pre vás to najlepšie. 

S čím viem pomôcť
Stojíte pred ťažkým životným rozhodnutím? Rozmýšľate, ako v živote ďalej? Máte cieľ a potrebujete urobiť prvý krok? Prežívate náročné obdobie? Chcete niečo v živote zmeniť?  Potrebujete odbúrať stres? 

V koučingu sa môžete zamerať na osobné i pracovné témy. Najčastejšie sa u klientov stretávam s nasledovnými témami, ktoré vás môžu inšpirovať. Pravdaže, vaša téma môže byť špecifická a nemusíte ju nájsť v tomto zozname.

 • chcem sa osobnostne rozvíjať
 • potrebujem si ujasniť svoje životné hodnoty
 • niečo mi nevyhovuje v mojom vzťahu (pracovnom alebo osobnom)
 • chýba mi motivácia, chcem posilniť svoju motiváciu
 • potrebujem si vytýčiť a realizovať budúce ciele
 • hľadám svoj životný cieľ
 • chcem zmenu niektorých návykov
 • potrebujem urobiť zásadné životné zmeny
 • chcem rozvíjať profesijné zručnosti a potenciál
 • túžim zlepšiť výkonnosť a pracovnú motiváciu
 • time management nie je moja silná stránka
 • čakajú ma dôležité firemné rozhodnutiach
 • nepoznám svoje silné stránky alebo ich nevyužívam dostatočne
 • potrebujem pracovať na svojich slabých stránkach
 • neviem, ako efektívne využiť svoj talent

Cena  
60eur/45min
100eur/90min


Kariérny koučing

Kariérny koučing/poradenstvo je špecifický druh koučingu zameraný na pracovnú oblasť.  Kariérny koučing vedia využiť nie len čerství absolventi, ale aj skúsení zamestnanci a podnikatelia. Pomáha objavovať váš potenciál, silné stránky a následne tieto kvality čo najlepšie využiť pri výbere novej pozície, napredovaní v kariére, alebo jej zmene. Ako kariérny kouč sa nemusím odborne vyznať v tom, čo robíte alebo by ste chceli robiť. Moja odbornosť je v správnom pýtaní sa, aktívnom počúvaní a reflektovaní, vďaka ktorému sa vo svojej téme lepšie zorientujete, budete schopní vidieť veci z odstupu, rozpoznať, čo je pre vás dôležité a akým smerom potrebujete ďalej ísť, aby ste sa priblížili k vytúženému cieľu.

Ak vás zaujíma niektorá z uvedených oblastí, mohli by ste z tohto typu koučingu ťažiť:

 • potrebujem objaviť čo chcem v živote robiť
 • necítim sa spokojne v aktuálnom zamestnaní 
 • chcem zmenu pozície, či profesie
 • chcem kariérne rásť
 • nastúpil som do nového zamestnania, začínam podnikať
 • chcem rozvíjať svoje profesijné zručností a kompetencie na aktuálnej pozícii
 • túžim po inej pozícii, či profesii

Cena  
60eur/45min
100eur/90min