EFT Tréning pre odborníkov: Práca s poruchami príjmu potravy

Práca s poruchami príjmu potravy (SPEAKS) s Annou Oldershaw

Pozývame vás na 3-dňový tréning v EFT pre prácu s anorexiou a poruchami príjmu potravy (PPP).
Tréning prebehne online 20. – 22. Februára 2025 a bude tlmočený do slovenčiny.

SPEAKS je model, ktorý čerpá prevažne z terapie zameranej na emócie a schéma terapie v piatich fázach liečby. Má veľmi dobré klinické výsledky v praxi a je vyhľadávaný terapeutmi, ale aj klientmi v rôznych krajinách.

Tento model bol vytvorený na základe výsledkov z 5-ročného výskumu práce s PPP v Anglicku. Výskum ukázal, že intervencie zamerané na emócie sú v práci s PPP prospešné, nakoľko stravovacie ťažkosti môžu byť podporované a udržiavané ťažkosťami v emočnom procesovaní. Na základe týchto zistení vznikla teória anorexie ako „strateného emocionálneho Ja“, ako dôsledok pretrvávajúceho nedostatku spojenia s dobrými emocionálnymi informáciami, ktoré by viedli ľudí k sebaláske. Na základe toho vznikol koncept „Skutočného Ja“, ktoré je odolné, vie integrovať samého seba, akceptuje emócie a spája sa s nimi. Zároveň dokáže konať za seba s využitím dobrých emočných informácií na uspokojenie vlastných potrieb zdravým spôsobom.

Tento 3-dňový tréning bude mať interaktívny a živý formát. Každá fáza a úloha SPEAKS je ilustrovaná cez videá s podrobne naučenými popismi, po ktorých nasleduje praktický nácvik a diskusia v malej alebo veľkej skupine. Všetky úlohy v tréningu majú priradený pracovný zošit, ktorý bude poskytnutý pred workshopom, a ktorý obsahuje podrobné pokyny krok za krokom.

OBSAH

  1. Oboznámenie sa s výskumným programom na rozvoj SPEAKS zmeny, vrátane sekvenčného modelu emocionálnej zmeny a 5 fázami terapie
  2. Zoznámenie sa s hračkami a pomôckami na „mapovanie“ seba samého a všetkých častí, úlohy na zlepšenie uviaznutia a ambivalencie voči zmene.
  3. Porozumenie, ako facilitovať emočnú zmenu cez spojenie sa s jadrovou bolesťou, využitie EFT úloh alebo schéma terapie
  4. Upevnenie „Reálneho Ja“, proces ukončovania terapie a úlohy na koniec, zahŕňajúc listy, prechodné listy.

CENA 

do 1.11.2024 je cena tréningu 395 Eur, po tomto dátume je cena 450 Eur.

PODMIENKY
Je vhodný pre tých, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách a sú v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku. Nie je potrebná predchádzajúca skúsenosť s EFT.

LEKTORKA
Dr. Anna Oldershaw je klinická psychologička. Má viac ako 15 rokov skúseností v oblasti porúch stravovania. Ako klinička a výskumníčka sa zameriava na prácu s emóciami a empatiou.
Anna najnovšie absolvovala klinicko-akademické štipendium financované Národným inštitútom pre výskum zdravia, pričom bola prvým psychológom v Spojenom Kráľovstve, ktorý získal toto prestížne ocenenie. V rámci tohto výskumu rozvinula adaptáciu EFT pre mentálnu anorexiu a otestovala ju v Národnej zdravotnej službe Spojeného Kráľovstva (NHS).
Anna je aktuálne riaditeľkou Inštitútu Terapie zameranej na emócie v Anglicku, ktorý riadi Salomon Inštitút pre aplikovanú Psychológiu. Okrem tréningov EFT, Anna trénuje budúcich klinických psychológov pre NHS. Má skúsenosti a odborné znalosti z rôznych oblastí; jej vášeň však spočíva v EFT a poskytovaní EFT tréningu, ktorý považuje za pútavý, vzrušujúci a dostupný.