Tréning Terapie zameranej na emócie pre páry (EFT-C) s Dr. Serine Warwar

Pozývame vás na tréning v EFT pre páry s vynikajúcou kanadskou psychologičkou Dr. Serine Warwar.

Tréning prebehne online v priebehu dvoch trojdňových blokov:
9.6.-11.6.2022 14:00 – 18:30
23.6.-25.6.2022 14:00 – 18:30

Tento tréning sprostredkuje participantom hĺbkové tréningové zručnosti v párovej terapii pomocou prednášok, video prezentácií a zážitkovej praxe rolových cvičení. 

Workshop vysvetlí 5 štádií 14 krokového rozšíreného modelu EFT-C (ktorého autormi sú Greenberg a Goldman, 2008), so zameraním na prácu s pripútaním a potrebou identity, ako aj na upokojenie seba aj partnera/ky. 

Participanti sa naučia zručnosti potrebné na facilitáciu transformácie negatívnych interakčných cyklov smerom k vytvoreniu pozitívnejších cyklov. Naviac, tento workshop tiež pokryje prácu s emočnými zraneniami, odpustením a zradou.

Spôsoby práce: diskusia k video záznamom a zážitková práca v malých skupinách.

Tréning bude tlmočený do slovenčiny.

CENA
Do 31.3.2022 je cena tréningu 450 Eur, po tomto dátume je cena 530 Eur.

REGISTRÁCIA
Podmienkou účasti je prax v pomáhajúcej profesii a mať aspoň začatý dlhodobý tréning v psychoterapii.
Ak spĺňate tieto podmienky, vyplňte prosím registračný dotazník:
https://eu.jotform.com/form/213292787030354#preview

KONTAKT NA ORGANIZÁTORKY
Dagmara Jurikovičová: dagmara.jurikovicova@asku.sk
Veronika Holíková: holikova.veronika@gmail.com

OBSAH
•Úvod a Teória s Video-ukážkami
•Emócie u párov a v párovej terapii
•Regulácia afektov u párov
•Vzťahové potreby
– Pripútanie a bezpečie
– Identita a hanba/sebavedomie 
– Intimita, afektívna príťažlivosť
•Esencia zmeny v EFT
•EFT kompasy
– Posúdenie emócie
– Posúdenie cyklu
– Štádiá terapie

5 štádií EFT
•Štádiá 1 až 3 – Validácia, Cykly a Sprístupňovanie.  
•Empatické naladenie na afekt a zraniteľnosť 
•Diferenciácia reaktívnych, sekundárnych emócií a základnej primárnej zraniteľnosti
•Identita a dominancia
•Štádium 3: 
– Práca s blokmi, vyhýbaním a prerušeniami 
•Štádium 4: 
– Nastavenie úspešného odohrania
– Sebaupokojenie a individuálne procesy v kontexte práce s pármi
– Formulácia prípadu
•Štádium 5:
– Konsolidácia a integrácia 
– Prevencia relapsu
•Riešenie emočných zranení a odpustenie 
•Zadanie domácich úloh v rôznych štádiách 
•Podpora pozitívnych emócií
•Záver a všeobecná diskusia

DR. SERINE WARWAR, Ph.D.
Dr. Warwar je klinická psychologička a riaditeľka kliniky na York University Emotion-Focused Therapy Clinic v Toronte v Ontariu. Je tiež zakladateľkou a riaditeľkou Centra pre Psychológiu a Emočné Zdravie (www.cpeh.ca), ktoré je tréningovým centrum pre EFT Clinic na York University. Dr. Warwar je členkou správnej rady Medzinárodného inštitútu pre EFT. V rámci EFT tiež robí supervíziu, tréningy a konzultácie pre absolventov/ky a terapeutov/ky, vedie medzinárodné tréningy, workshopy a nadstavbové workshopy o emočnej regulácii, EFT pre jednotlivcov a páry a tiež tréningy v spracovávaní emocionálnych zranení a odpustenia u párov. Už 29 rokov je trénerkou EFT zručností. Bola tiež terapeutkou a výskumníčkou v niekoľkých EFT výskumoch, zameraných na liečbu depresie a emočných zranení u jednotlivcov a párov. Dr. Warwar, ako riaditeľka Forgivness Treatment Studies pre jednotlivcov a páry, spoluvytvorila liečebný prístup EFT a výskumný program o odpustení na pomoc párom a jednotlivcom s cieľom vyriešiť ich emočné zranenia. Publikovala témy emocionálneho spracovávania, emočnej regulácie, domácich úloh, zážitkového učenia, zážitkového učenia terapeutov, konsolidačných nástrojov, samovrážd a hraničnej poruchy osobnosti, ako aj spracovania emočných zranení a odpustenia u jednotlivcov a párov. Prispôsobila a aplikovala EFT na prácu so zraniteľnou klinickou populáciou, ako sú chronicky suicidálni klienti, muži páchajúci domáce násilie vo väzení, hraničná porucha osobnosti a psychologická a fyzická trauma. Zdôrazňuje zážitkové učenie a koučing klientov, aby prehĺbila ich prácu na sedení pomocou domácich úloh a vytvorila nápomocné EFT mapovacie nástroje pre terapeutky/ov. Dr. Warwar nachádza veľa krásy a radosti vo svojej práci s klientmi, na tréningoch so študentmi a terapeutmi/kami.