Tréning v Terapii zameranej na emócie pre páry

s psychologičkou Catalinou Woldarsky Meneses, Ph.D. Centre for Psychology and Emotional Health, Švajčiarsko

Pozývame vás na 1-ročný tréning EFT-C s psychologičkou Dr. Catalinou Woldarsky Meneses. Tréning bude prebiehať
online počas dvoch 4-dňových modulov a jedného 3-dňového modulu (spolu 11 dní výuky). Tréning bude tlmočený do slovenčiny. Medzi modulmi bude prebiehať supervízia (minimálne 16 hodín a prezentácia dvoch prípadov pre tých, ktorí majú záujem o certifikáciu pod ISEFT).

Termíny modulov:
12.-15.12. 2023
18.-21.6. 2024
4.-6.12. 2024

Cieľ
Terapia zameraná na emócie pre páry (EFT-C) je empiricky overený a vysoko účinný terapeutický postup na terapiu
párových ťažkostí (Johnson & Greenberg, 1985; Goldman & Greenberg 1992).
V tomto prístupe sú zahrnuté poznatky z terapie zameranej na emócie (EFT) doplnené o systemickú perspektívu. Cieľom párovej terapie zameranej na emócie je identifikovať a zmeniť cykly negatívnych interakcií, ktoré sú základom partnerských ťažkostí. Cykly negatívnych interakcií sú vytvárané a udržiavané problémami so spracovaním emócií.
EFT-C predpokladá, že okrem tzv. potrieb väzby, identity a príťažlivosti je dôležitou hnacou silou partnerstva aj regulácia afektov (Greenberg & Goldman, 2008). Regulácia afektov znamená, že v partnerstve sa človek snaží usilovať o príjemné emócie a vyhýbať sa nechceným emóciám. Regulácia afektov je teda kľúčovým konceptom, ktorý pomáha pochopiť a zmeniť párové interakcie. EFT-C má dva hlavné ciele: 1) Partneri sa učia sprístupniť svoje zraniteľné miesta a bolestivé emócie, vhodne komunikovať a reagovať na toho druhého validujúcim spôsobom. 2) Partneri sa učia lepšie regulovať svoje bolestivé a maladaptívne emócie spôsobené ranými detskými zraneniami.

Cieľová skupina
Psychoterapeuti/ky s ukončeným dlhodobým výcvikom v psychoterapii alebo v pokročilej fáze psychoterapeutického
výcviku, ktorí pracujú alebo majú záujem začať pracovať s pármi.

Výuka
Okrem prednášok, video-ukážok, prípadových štúdií sa pozornosť sústreďuje na propagáciu skúseností a praxe
základných princípov a techník EFT-C v práci v malých skupinách pod supervíziou.

Obsah

  • Úvod do terapie zameranej na emócie pre páry
  • Teória emócií
  • Tri motivačné systémy (väzba, identita a príťažlivosť)
  • Rozpoznanie a práca s emóciami, ktoré sú relevantné pre väzbu a identitu
  • Interakčný cyklus
  • 5 fáz EFT-C
  • Empatické naladenie a prehĺbenie emócií

Modul 1
• Práca s emóciou
• Interakčné cykly
• Kroky spracovania
• Dimenzie väzby a identity,
• Úvod do práce s cyklami založenými na vplyve
• Úvod do seba-upokojovania

Modul 2
Viac podrobností o krokoch spracovania
• Krok 1: Logistika a budovanie spojenectva
• Fáza 2: Pomoc párom prejsť od reaktivity k základnej zraniteľnosti; Pomenujte cyklus a preskúmajte historický pôvod.
• Krok 3: Techniky empatického naladenia na prehĺbenie emócií a prístup k zraniteľnosti; Rozvoj základných zručností
(empatia, ako aj systemický popis interakčnej dynamiky)
• Krok 4: Transformácia cyklov prostredníctvom zraniteľnosti (odohranie)
• Seba-upokojenie,
• Práca na kontrole / dominancii
• Prehľad práce s emočnými zraneniami

Modul 3:
• Formulácia prípadov v EFT-C
• Práca so špecifickými emóciami: Hnev, Hanba, Strach, Smútok, Láska
• Hĺbková práca na emocionálnych zraneniach (odpustenie)
• Rozvoj zručností (pokračovanie)
• Špeciálne témy v EFT-C (napríklad sexualita)
• Skupinová supervízia

CENA
Znížená cena 1390 Eur platí do prihlásenia a zaplatenia do 10.10., po tomto dátume bude cena 1590 Eur. Cena za
supervíziu nie je zahrnutá v poplatku za tréning.

REGISTRÁCIA
https://form.jotform.com/231795913572364

KONTAKT NA ORGANIZÁTORKY
eft.institut.sk@gmail.com

Lektorka
Catalina Woldarsky Meneses, PhD. je švajčiarska trénerka a supervízorka EFT uznaná ISEFTom
(Medzinárodnou spoločnosťou pre terapiu zameranú na emócie). Dr. Woldarsky Meneses ukončila
doktorát na York University pod vedením Dr. Leslie Greenberga. Absolvovala rozsiahly výcvik v
terapii zameranej na emócie (EFT) pre jednotlivcov a páry a venovala sa štúdiu odpustenia u párov.
Dr. Woldarsky Meneses sa podieľa na školení a supervízii terapeutov a terapeutiek, ktorí sa učia
EFT. Momentálne žije vo Švajčiarsku a pracuje v súkromnej praxi, zároveň vyučuje na Webster
University a venuje sa svojej rodine a cvičeniu jógy.