VÝCVIK V TERAPII ZAMĚŘENÉ NA EMOCE

Zveme Vás na 4-denní výcvik v Terapii zaměřené na emoce s lektorem Ladislavem Timuľákem.

Výcvik je určený především pro lidi pracující v pomáhajících profesích. Účastníci kurzu se seznámí s teoretickými východisky metody EFT (Emotion Focused Therapy) a prakticky si osvojí psychoterapeutické metody a techniky potřebné pro práci s individuálními klienty.

Výcvik proběhne ve slovenském jazyce.

Termín Level 1:

7.-10.9.2023

V rámci tohoto modulu se seznámíte s teorií EFT terapie tak, jak ji popsal zakladatel Les Greenberg a další. Budete mít příležitost vyzkoušet si prakticky nástroje EFT se zaměřením na práci s jednotlivci. Zaměření tohoto modulu je budování dovedností, které jsou potřebné pro přímou práci s emocemi v psychoterapii: uvědomění, vyjádření, regulace, reflexe, transformace a korektivní emoční zkušenost. Formáty výuky zahrnují teoretickou přípravu, video prezentace, přímou práci se spoluúčastníky, diskusi a supervidovaný nácvik práce v malých skupinách s jednotlivci.

Termín Level 2           18.-21.1. 2024

Termín Level 3           2.-5.5.2024

V případě zájmu o tento modul je třeba se na něj přihlásit samostatně.

Podmínky přijetí do výcviku:

– Ukončený dlouhodobý (min. 5-letý) psychoterapeutický výcvik (případně v posledním roce před jeho ukončením).

– Aktivní psychoterapeutická nebo poradenská praxe s klienty.

– Ukončené VŠ vzdělání v psychologii, lékařství a v příbuzných oborech (např. sociální práce, pedagogika).

Lektor:

Doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD. je psycholog a profesor poradenské psychologie na Trinity College Dublin, kde vede doktorandský program pro poradenské psychology a je zapojený do různých psychoterapeutických výcviků v Irsku i ve světě. L. Timuľák sa věnuje akademické činnosti i vlastní psychoterapeutické praxi. Jeho primárním zájmem je výzkum v oblasti psychoterapie, a to především rozvoj metody EFT. V současnosti empiricky zkoumá efekt této metody při léčbě deprese a úzkosti. Napsal deset knih, víc než 100 článků a různé kapitoly ve slovenském a anglickém jazyce. Jeho posledními publikacemi na toto téma jsou “Transforming Generalized Anxiety: An Emotion-Focused Approach” (Routledge, 2017), “Transforming Emotional Pain in Psychotherapy: An Emotion-Focused Approach” (Routledge, 2015) a Transdiagnostic Emotion-Focused Therapy (APA, 2021).

KofacilitátorI:

Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D. et Ph.D.

Mgr. Dagmara Jurikovičová

Více informací o metodě EFT:

Terapie zaměřená na emoce je humanistická psychoterapeutická metoda podložená výzkumem. Emoce považuje za klíčový zdroj lidského fungování a terapeutické změny. EFT ve své praxi kombinuje jak doprovázení, tak vedení prožitkového procesu klienta, přičemž zdůrazňuje význam terapeutického vztahu i intervenčních dovedností. EFT je metoda, pomocí níž mohou terapeuti vést klienty a klientky k větší životní spokojenosti a psychické odolnosti. Klienti, kteří využívají přístup EFT, jsou vedeni k tomu, aby zpracovávali svá vlastní emoční zranění a přepracovávali své emoční návyky a vzorce, a to s využitím sebe-soucitu a asertivity. EFT je účinná především při terapii deprese a traumatu. Je vhodná rovněž pro ty, jejichž tématem je zpracování hněvu, strachu nebo ztráty důvěry. Terapeuti jsou vedeni k tomu, aby při kladení otázek a naslouchání zaujímali akceptující, soucitný a reflexivní přístup.

Dopad EFT terapeutických sezení na klienty:

– učí se lépe vnímat své emoce a vyrovnávat se s vlastní zranitelností ve vztazích,

– učí se přijímat, akceptovat a regulovat emoce,

– objevit způsoby, jak emoce vyjádřit způsobem, který usnadňuje komunikaci a kontakt s blízkými

– učí se co nejpřesněji pojmenovat a popsat své emoce,

– učí se rozvíjet adaptivní a funkční způsoby zvládání životních výzev a stresových situací

REGISTRACE: https://form.jotform.com/230176139676058

Dotazy týkající se školení zasílejte na adresu: eft.institut.cz@gmail.com.

Cena:

při zaplacení do 30. 4. 2023 je cena modulu 490 eur.

při zaplacení po 30. 4. 2023 je cena modulu 570 eur.

Pokud jste rodič samoživitel/ka nebo na mateřské dovolené, nabízíme Vám slevu (kontaktujte nás na jeden z níže uvedených mailů).

Místo setkání:  Olomouc

Výzkum účinnosti EFT

Deprese:

Greenberg, L. S. & Watson, J. C. (1998). Experiential therapy of depression: Differential effects

of client-centered relationship conditions and process-experiential interventions.

Psychotherapy Research, 8, 210-224, DOI: 10.1080/10503309812331332317

Goldman, R. N., Greenberg, L. S., & Angus, L. (2006). The effects of adding emotion-focused

interventions to the client-centered relationship conditions in the treatment of depression.

Psychotherapy Research, 16, 537-549. https://doi.org/10.1080/10503300600589456

Ellison, J. A., Greenberg, L. S., Goldman, R. N., & Angus, L. (2009). Maintenance of gains

following experiential therapies for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology,

77, 103-112.

Watson, J. C., Gordon, L. B., Stermac, L., Kalogerakos, F., & Steckley, P. (2003). Comparing the

effectiveness of process-experiential with cognitive-behavioral psychotherapy in the

treatment of depression. Journal of consulting and clinical psychology, 71, 773-781.

https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-006X.71.4.773

Wittenborn, A. K., Liu, T., Ridenour, T. A., Lachmar, E. M., Rouleau, E. and Seedall, R. B. ( 2018).

Randomized controlled trial of emotionally focused couple therapy compared to treatment as

usual for depression: Outcomes and mechanisms of change. Journal of Marital and Family

Therapy, 00, 1– 15. https://doi.org/10.1111/jmft.12350

Denton, W. H., Wittenborn, A. K., & Golden, R. N. (2012) Augmenting antidepressant

medication treatment of depressed women with emotionally focused therapy for couples: A

randomized pilot study. Journal of Marital and Family Therapy, 38, Supplement s1, 23-38.

Dessaulles, A., Johnson, S. M., & Denton, W. H. (2003) Emotion-Focused Therapy for Couples in

the Treatment of Depression: A Pilot Study, The American Journal of Family Therapy, 31:5,

345-353, DOI: 10.1080/01926180390232266

Úzkostné poruchy:

Shahar, B., Bar-Kalifa, E., & Alon, E. (2017). Emotion-focused therapy for social anxiety disorder:

Results from a multiple-baseline study. Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 85(3),

238–249. https://doi.org/10.1037/ccp0000166

Timulak, L., McElvaney, J., Keogh, D. Martin, E., Clare, P., Chepukova, E., & Greenberg, L. S.

(2017). Emotion-focused therapy for generalized anxiety disorder: An exploratory study.

Psychotherapy, 54, 361-366. doi: 10.1037/pst0000128. http://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpst0000128

Timulak, L., Keogh, D., Chigwedere, C., Wilson, C., Ward, F., Hevey, D., Griffin, P.,

Jacobs, L., & Irwin, B. (2018). A comparison of emotion-focused therapy and cognitive behavioural

therapy in the treatment of generalized anxiety disorder: study protocol for a

randomized controlled trial. 19, 506. https://doi.org/10.1186/s13063-018-2892-0 – no

results yet, but conducted directly in the HSE

PTSD a komplexní trauma:

Paivio, S. C., & Nieuwenhuis, J. A. (2001). Efficacy of emotion focused therapy for adult

survivors of child abuse: A preliminary study. Journal of Traumatic Stress, 14(1), 115-133.

Paivio, S. C., Jarry, J. L., Chagigiorgis, H., Hall, I., & Ralston, M. (2010). Efficacy of two

versions of emotion-focused therapy for resolving child abuse trauma. Psychotherapy

research, 20(3), 353-366.

Weissman, N., Batten, S. V., Rheem, K. D., Wiebe, S. A., Pasillas, R. M., Potts, W.,

Barone, M., Brown, C. H., & Dixon, L. B. (2018). The Effectiveness of Emotionally

Focused Couples Therapy With Veterans With PTSD: A Pilot Study. Journal of Couple &

Relationship Therapy, 17:1, 25-41, DOI: 10.1080/15332691.2017.1285261

Problematický hněv:

Pascual-Leone, A., Bierman, R., Arnold, B., & Stasiak, E. (2011). Emotion-focused

therapy for incarcerated offenders of intimate partner violence: A 3-year outcome using a

new whole-sample matching method. Psychotherapy Research, 21, 331–347.

Poruchy příjmu potravy:

Johnson, S. M., Maddeaux, C., & Blouin, J. (1998). Emotionally focused family therapy for

bulimia: Changing attachment patterns. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 35(2), 238.